ใช้ระบบอีคอมเมิร์ซที่พนักงานทำเว็บขายสินค้าออนไลน์

ใช้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซคอยให้บริการที่คอยทำเว็บขายสินค้าออนไลน์และต่างประเทศมีหลายระบบที่เจ้าของกิจการเลือกใช้มีรายละเอียดดังนี้

1.Shopify

2.เวิร์ดเพรส

3.มาเจนโต้

4.เปิดรถเข็น

5.ร้านพรีสต้า

ทางเราให้บริการทำเว็บโดยไม่ได้ทั้งหมด โดย Shopify เป็นหลักซึ่งเน้นย้ำง่ายกับต้องห้ามที่เป็นเจ้าของกิจการในการดูแล


Older Post Newer Post


  • JadeCommerce.center on

    Good evening Khun Siriporn. Yes, we can provide your company with a payment gateway for accepting Visa and MasterCard credit cards.

  • Siriporn Songthim on

    Good afternoon. Can you provide our company with a payment gateway for accepting Visa and MasterCard credit cards? Our company is registered in Thailand.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published