วิธีแก้ไขไฟล์ CSV UTF8 Shopify ในภาษาต่างดาวเป็นภาษามนุษย์

Alien language CSV file problem CSV problem human language Thai language UTF8

วิธีแก้ไขไฟล์ CSV UTF8 Shopify ในภาษาต่างดาวเป็นภาษามนุษย์คลิกขวาที่เมาส์ >>> คลิก New >>> Microsoft Excelเปิดไฟล์ excel ใหม่ที่ Data แตะเลือก >>> จากข้อความคลิกที่ไฟล์ Shopify CSV จากคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคลิกนำเข้าเพื่อนำเข้าเลือกตัวคั่น >>> UTF8 แล้วคลิกถัดไปตรวจสอบที่เครื่องหมายจุลภาคแล้วคลิกถัดไปคลิกเสร็จสิ้นคลิกตกลง

Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published