Digital Service Trade ใช้สมองแลกเงิน แก้ไขปัญหาจุดเจ็บปวด Pain Point

ที่ผมพยายามทำมาตลอดและชอบที่สุดคือ Digital Service Trade ใช้สมองแลกเงิน แก้ปัญหาจุดเจ็บปวด pain point และแก้ Error

ผมแก้ไขได้ ทั้งระบบ Shopify, Wordpress รวมถึงระบบอื่นๆ ที่มีที่ให้ทีมนักพัฒนาของเราเขียนโค้ดแทรกเข้าไปได้ครับ

ผมชอบงานแก้ไขข้อผิดพลาด (Error) ปรับแต่ง ปรับปรุง พัฒนา ทำให้ดีขึ้น กับเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ครับ เนื่องจากการแก้ไขปัญหา มันเป็นเหมือนปริศนา และความท้าทายครับ กระทั่งนักพัฒนา หรือผู้เขียนโค้ดเอง บอกแก้ไม่ได้ ปฎิเสธรับงานกัน แต่ตัวผมแก้ได้ด้วยตัวเอง และทีมนักพัฒนาของเราแก้ไขได้ ก็มีหลายจุดครับ หรือผมเป็นผู้ไกด์ให้นักพัฒนาจนแก้ไขได้และทำสำเร็จครับ 

ทางผมและทีมนักพัฒนา ทำงานร่วมกัน สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ครับ 80, 90-100% ที่ผมแก้ได้ ขึ้นกับความยากง่าย ส่วนมากจะแก้ไขได้หมด ที่แก้ได้ไม่หมดเพราะงบของลูกค้าจำกัด และบางปัญหาต้องใช้งบ ในการเขียนโค้ดแก้ไขครับ เช่นไปเจอปัญหา Error ในเครื่องมือของ Google ที่ตรวจพบ ปรากฎ ว่า ถ้าจะแก้ปัญหาบางจุด จะต้องเขียนโค้ดปรับแต่งจุดนั้นๆ ครับ

บางปัญหาผมแก้ไขคนเดียวก็มี หลายปัญหาครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมา พอลูกค้าใช้งานระบบเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ แล้วมีปัญหาแตกต่างกันไป ผมก็แก้ไขให้ได้หมดครับ

ส่วนมากลูกค้าจะไปใช้แอพพลิเคชั่นอะไรสักอย่าง มาเชื่อมต่อกับระบบเว็บไซต์ ซึ่งลูกค้าไปลงระบบและเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นนั้นๆ เองและเกิดปัญหาครับ มักจะเป็น กับ ลูกค้าที่ขายสินค้าจำนวน SKUs ที่สูง และมีตัวเลือก Variants ที่หลากหลายครับ บ้างก็เชื่อมต่อกับ Etsy แล้วเกิดปัญหาต่างๆ บ้างเชื่อมต่อกับระบบคลังสินค้าออนไลน์ต่างๆ แล้วเกิดปัญหา ก็เอามาให้ผมแก้ไขให้ครับ ผมก็คิดราคาค่าแก้ไขไป ตามความยากง่ายครับ

มีราคาค่าแก้ไข ตั้งแต่หลักพันต้นๆ ถึงหลักหมื่นต้นๆ ครับ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานด้วยครับ บางงานต้องทำงานกับข้อมูลในปริมาณมาก ลงลึกไปถึงข้อมูลต่างๆ ใช้เวลาแก้ไข 3-5 วัน บางปัญหา อาจใช้เวลาเกินกว่านั้น แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเกินครับ

และเนื้อหาลึกๆ ของปัญหาต่างๆ ปรากฏว่ามีแต่เราและทีมนักพัฒนาที่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาครับ คือมันมีลึกกว่า บทความนี้อีก ก็คือปัญหานั้นๆ คืออะไร แก้อย่างไร มันมีสารพัดครับ ที่ผมกับทีมนักพัฒนาเคยทำมา แต่ผมแค่ไม่เขียนระบุ ว่าผมกับทีมนักพัฒนาแก้ไขอะไรไปบ้างครับ บางปัญหา คุณไปค้นหาในอินเตอร์เน็ต ก็ไม่พบวิธีแก้เลย ให้แก้เอง คุณคิดจนหัวแตก ก็แก้ไม่ได้ เอาคนทั้งบริษัทฯ มาช่วยกันคิด เอานักพัฒนา เอาไอที มาช่วยกันก็แก้ไม่ได้ หรือจะแกะ จะแก้ ก็ใช้เวลานานครับ แต่ผมช่วยคิดแทนคุณให้ และผมคิดออกครับ ว่าแกอย่างไรครับ

คุณไปหาจ้างนักพัฒนา คนเขียนโค้ด กับบางปัญหา ผลที่จะได้รับ คืออะไร อันนี้ผมพบกับตัวเองครับ ผมเคยลองถามเอเจนซี่ งานนี้ๆ รับมั๊ย เขาบอก เขาไม่ได้เขียนเว็บหรือแอพพลิเคชั่นนี้เอง เขาไม่รับทำ ส่วนนักพัฒนาหลายท่านจะปฎิเสธไม่รับงานเลย บอกแก้ไม่ได้ก็มี แต่ผมแก้ได้ครับ

มันก็อาจจะเหมือนการนั่งหาแมลง bugs ในกองโค้ดครับ คนเขียนขึ้นมาเอง ยังไล่หากัน เป็นวันๆ บางทีหากันทั้งคืน ส่วนมากเขาไม่รับทำกัน ยิ่งไม่ได้เขียน ส่วนนั้นๆ ฟังก์ชั่นนั้นๆ หรือเว็บไซต์นั้นๆ ขึ้นมาเองด้วยแล้ว เขายิ่งไม่รับกันเลยครับ แต่ทางผมชอบครับ ปัญหาแนวนี้ครับ และโดยเฉพาะกับเว็บไซต์ Shopify

แต่หากเป็นระบบเว็บไซต์ ทึ่เขียนขึ้นเองใหมทั้งหมด ต้องลองเอามาให้ทีมเราดูครับ เพราะส่วนมากตอนนี้ แก้ไขปัญหาต่างๆ กัน กับเว็บไซต์ Shopify ซะส่วนมากครับ แต่ Wordpress ก็ทำได้ แก้ไขได้ครับ รับแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นเดียวกันครับ

 

 


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published