เป็นระบบที่ยอมรับได้ Ecommerce บาร์โค้ดสต็อกสินค้าปริมาณมาก

ระบบปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับได้ Ecommerce สำหรับผู้จัดเก็บสินค้าปริมาณมาก เชื่อมกับ Magento, Wordpress, Opencart และ Shopify สามารถบริหารงานคลังที่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ระดับสูง

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ จะต้องมีระบบ Inventory มาให้ด้วยจึงจะไม่เพียงพอสำหรับความต้องการจัดการสินค้าคงคลังจำนวนมากพร้อมกับการขาย กิจการตัดสต็อกปริมาณสูงให้ได้

บริการติดตั้งระบบจัดการสินค้าคงคลังหรือสต็อกสินค้าที่รองรับกับระบบขายสินค้าออนไลน์ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน

แอด Whatsapp business +66815736943 หรือ Line ID: @jadecommerce มี @ ข้างหน้าเพื่อทดลองงาน


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published