ระบบ Ecommerce ที่นิยมใช้ทำเว็บขายสินค้าออนไลน์ในเมืองไทย

ระบบ Ecommerce ชั้นนำที่นิยมใช้ทำเว็บขายสินค้าออนไลน์ในเมืองไทยและต่างประเทศมีกี่ระบบอะไรบ้างที่เจ้าของกิจการเลือกใช้ รายละเอียดมีดังนี้

1.Shopify

2.Wordpress

3.Magento

4.Opencart

5.Prestashop

ทางเราให้บริการทำเว็บด้วยระบบดังกล่าวได้ทั้งหมด โดยเน้น Shopify เป็นหลัก เนื่องจากง่ายกับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของกิจการและพนักงานในการดูแล ง่ายในการจัดการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์ผ่านระบบ


Older Post Newer Post


  • JadeCommerce.center on

    Good evening Khun Siriporn. Yes, we can provide your company with a payment gateway for accepting Visa and MasterCard credit cards.

  • Siriporn Songthim on

    Good afternoon. Can you provide our company with a payment gateway for accepting Visa and MasterCard credit cards? Our company is registered in Thailand.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published