Zoho CRM Introduction - What's Zoho CRM

Zoho CRM คือ ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ซึ่งสามารถใช้งานในการบริหารจัดการด้าน การขาย การตลาด และการบริการ อีกทั้งยังมีระบบที่ใช้งานในด้านต่างๆอีกมากมาย อาทิ เช่น ระบบบริหารงานโครงการ (Project Management), ระบบการเงิน การบัญชี (Accounting & Finance) และ ระบบทรัพยากรบุคคล (Human Resources) เป็นต้น

สามารถบริหารจัดการงานต่างๆผ่านทางมือถือไอแพดและแท็บเล็ต โดยใช้ โมบาย แอปส์ (Mobile Apps) ซึ่งมีทั้งบน Andriod และ IOS

เวลาที่พนักงานขายหรือพนักงานบริการออกไปพบลูกค้าจึงสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว

สามารถออกเอกสาร Quotation, Sale Order และ Invoice ผ่านระบบได้ งานด้านเอกสารจึงทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว

Zoho CRM GPS Tracking Check in-Intro

อีกทั้งยังสามารถบันทึกในรูปแบบที่เรียกว่า เช็คอิน (Check in) ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของลูกค้าที่ไปติดต่อประสานงาน รวมทั้งทราบว่าพนักงานให้บริการอยู่ที่จุดใดในช่วงเวลาต่างๆ

Zoho CRM ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการค้าขายออนไลน์ (E-Commerce) โดยสามารถเก็บข้อมูลลูกค้านำไปบริหารจัดการในด้านการให้บริการเกี่ยวกับเคสต่างๆ ที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา เช่น การคืนของ ของส่งไม่ถึง ไม่ได้รับสินค้า รวมทั้งข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการค้าขาย

การประยุกต์ใช้กับ E-Commerce สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า ทราบสถานที่อยู่ของลูกค้าผ่าน GPS และ เก็บบันทึกเคสการ support หรือบริการหลังการขายกับลูกค้าแต่ละเจ้าได้ ร้านค้าบางแห่งที่ใช้พนักงานส่งสินค้าขององค์กรออกไปส่งของเองหรือมีการไปส่งของและบริการลูกค้าถึงที่ สามารถใช้ได้ เหมาะกับร้านค้า E-Commerce ร้านใหญ่ ที่มีพนักงานหรือมีบุคคลากรที่ใส่ใจในการจัดเก็บ เคสการให้บริการ (Service Case) ต่างๆ ของลูกค้า

รวมทั้งยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ลูกค้า แยกประเภทลูกค้า ว่ามีความชื่นชอบในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของร้านค้า เมื่อข้อมูลใหญ่พอ จะสามารถเก็บไปใช้ในการทำโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ตรงเป้าได้มากยิ่งขึ้น การทำการตลาดนี้สามารถส่งโปรโมชั่นหรือนำเสนอสินค้าใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านโฆษณาทางโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิเช่น Facebook Ads, Instagram Ads หรือผ่านการค้นหา (Search Engine) เช่น Google Adwords, Bing Ads เป็นต้น

Zoho CRM 

กลุ่มระบบงานด้าน CRM ใช้ควบคุมและจัดระเบียบการทำงานกับลูกค้าที่เข้ามามีปฎิสัมพันธ์กับองค์กร สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่สามารถตรวจสอบได้ มีระบบรายงานถึงประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและผลของงานที่ได้รับคือยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 

ด้านการบริหารงานขาย (Sale Management) 

ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือผ่านทางการออกบูธประชาสัมพันธ์ โดย ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งแบบอัติโนมัติและแบบที่เราต้องกรอกข้อมูลเอง ข้อมูลต่างๆจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา แม้จะมีปัญหากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลก็ยังคงอยู่

ด้านการบริหารการตลาด (Marketing Management)

ใช้วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการตลาด ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานในแต่ละเคมเปญมีผลเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับงบการตลาดที่ได้ลงทุนไป สามารถได้ลูกค้าใหม่มากี่ราย ทำกำไรให้กับบริษัทได้เท่าไหร่ หรือที่เรียกว่า ROI (Return on Investment)

ด้านการให้บริการ (Service Management)

ใช้บริหารจัดการงานที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาให้ช่วยเหลือหลังการขาย เป็นบริการหลังการขายหรือการให้บริการ โดยมีการเก็บเคสต่างๆที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาอย่างเป็นระบบ เป็นแหล่งความรู้ขององค์กรช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น มีตัวอย่างเคสต่างๆเก็บไว้มากมายทำให้ผู้บริการสามารถศึกษาและตอบสนองกับลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Zoho CRM

Zoho CRM Plus