บริการฝาก 2Checkout กับ SHOPIFY เป็น PAYMENT GATEWAY สำหรับขายสินค้าออนไลน์

บริการฝาก 2Checkout กับ SHOPIFY เป็น PAYMENT GATEWAY สำหรับขายสินค้าออนไลน์

2Checkout Payment gateway ตั้งค่าบริการ 1

ภายในระบบ Shopify เป็นใครมาดูกันว่าเราจะใช้ 2checkout ได้หรือเปล่า ได้ลองใช้ระบบการชำระเงินแบบตัดบัตรเครดิตออนไลน์ของหลายๆ คนระเทศทั่วโลก เพื่อความปลอดภัยสูง

2Checkout Payment gateway ตั้งค่าบริการ2
เมื่อลูกค้าสั่งซื้อแล้ว จะให้หน้าให้แคชเชียร์ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า หัวข้อต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีภาษาไทยหรือแนบภาษาอังกฤษได้

2Checkout Payment gateway ตั้งค่าบริการ 3
ข้อมูลการเรียกเก็บเงินหรือที่อยู่สำหรับการออกบิล

2Checkout Payment gateway ตั้งค่าบริการ4
ยอดเยี่ยม สั่งซื้อสินค้า โปรดอย่าลืมตรวจสอบรายชื่อหลักเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยบาท ซึ่งช่วยให้เราสามารถตัดเงินในสกุลไทยบาท THB ได้ ซึ่งเปรียบเสมือนจะตัดเงินในสกุล

2Checkout Payment gateway ตั้งค่าบริการ 5
ตัวเครื่องสำหรับตัดบัตรเครดิตของ 2checkout ดังภาพ