Shopify Payment Gateways ออสเตรียตั้งค่าบริการ

Payment Gateways Shopify Payment Gateways

Shopify Payment Gateways ออสเตรีย

 • แถบ
 • 2 ชำระเงิน
 • Authorize.net
 • Checkout.คอม
 • การชำระเงิน IATS
 • Ogone DirectLink
 • เพย์มิลล์
 • PinwheelPay
 • การชำระเงิน Realex (นอกสถานที่)
 • WorldPay (โดยตรง)
 • WorldPay (นอกสถานที่)
เราให้บริการการผสานรวมเกตเวย์การชำระเงินจากรายการด้านบน หรือคุณต้องการ Alipay และธนาคารทางอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อเรา การตั้งค่า Shopify และพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ธุรกิจ WhatsApp: +66815736943

Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published