Shopify Payment Gateways อันดอร์ราตั้งค่าบริการ

Payment Gateways Shopify Payment Gateways

เกตเวย์การชำระเงินของ Shopify มีให้บริการในอันดอร์รา

  • 2 ชำระเงิน
  • Authorize.net
  • Checkout.คอม
  • เพย์มิลล์
  • การชำระเงิน Realex (นอกสถานที่)
  • WorldPay (โดยตรง)
  • WorldPay (นอกสถานที่)
ติดต่อ Shopify ตั้งค่าและพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสำหรับบริการการผสานรวม ธุรกิจ WhatsApp +66815736943

Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published