Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง
Jadecommerce.center

Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายออนไลน์จากประสบการณ์จริง

Regular price $100.00 $0.00

Talk with me Talk with me

Shopify + Online Sales & Marketing Training - สอนค้าขายและการตลาดออนไลน์จากประสบการณ์จริง เรียนทำการตลาดขายสินค้าออนไลน์หารายได้เพิ่ม ขยายช่องทางการขาย สอนหนึ่งวันเต็ม

-ให้ข้อมูลจากประสบการณ์จริง ถึงการค้าออนไลน์ จากผู้สอนเองว่าการขายสินค้าออนไลน์จริงๆแล้วเป็นอย่างไร

อยากขายของออนไลน์ให้ขายได้ยอดขายที่สูงต้องทำอย่างไร

+ สรุปเนื้อหาแบบเน้นๆ ที่สามารถนำไปปฎิบัติได้ มีขั้นตอนและต้องทำอะไรบ้าง จากผู้สอนที่ทำมาแล้วสามารถสร้างยอดขายได้ดีจริง

ทำตลาดขายออนไลน์อย่างไร

+ เน้นวิธีการปฏิบัติที่คนมีเวลาน้อยและมีบุคลากรน้อยๆสามารถทำได้ และเป็นการทำกันอยู่ในระดับบุคคลไม่ใชระดับบริษัทแต่ได้ผลดี

-มีเว็ปไซด์ของตัวเองดีอย่างไร

+เน้นถึงข้อดีข้อเสียของการมีเว็ปไซด์ อะไรได้ประโยชน์ ใครควรมี ใครไม่ควรมี

- ศึกษาระบบเว็บของ Shopify ที่ช่วยในการสร้างแบรนด์และการทำการตลาด รวมถึงวิธีสร้างเว็บของตนเอง

- แนะนำระบบเว็บต่างๆ ที่ใช้ทำการค้าขายอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มโอกาสทางการขาย จากประสบการณ์จริง

การสอนทุกอย่างล้วนกลั่นมาจากประสบการณ์จริงของผู้นำเข้าสินค้ามาเพื่อขายในตลาดไทย

คอรส์นี้นำไปสู่การสอนนำเข้าสินค้าจากจีนแบบจับมือทำและมีโครงการพาท่านไปถึงประเทศจีน ฝึกการใช้ Application ที่คนจีนนิยมใช้ทำการตลาดและชำระเงิน อาทิ Alipay, WeChat pay ทำตลาดและใช้งานอย่างไร ประเทศจีนเข้ามาท่องเที่ยวในไทยกันมากขึ้นทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยและหากไม่มีเครื่องมือที่จะใช้สื่อสารและทำการชำระเงินกับคนจีน อาจทำให้ท่านเสียโอกาสทางการค้าได้ ออกทริปไปจีนกับอาจารย์ทีซี กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา

คอรส์นี้ปรับแต่งได้ตามความอยากเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถเพิ่มได้ ทั้ง Facebook Ads, Google Ads, Google Webmaster Tools และ Google Analytics รวมทั้ง Application ต่างๆที่ท่านสนใจอยากเรียนรู้ และเรื่องการขายและการทำการตลาดออนไลน์หลักการแนวคิดและขั้นตอนการทำจริง ท่านจะได้เรียนรู้จากคอรส์นี้ กรุณาระบุเรื่องที่ท่านต้องการเรียนให้ทางเราทราบเพื่อทางอาจารย์ได้จัดเตรียมการสอนในเรื่องต่างๆ ตามที่ท่านอยากทราบ ราคาปรับตามเนื้อหาที่ต้องการเรียน

น่าเรียนมากครับ ขณะนี้มีท่านที่สนใจจองคิวล่วงหน้าทยอยกันเข้ามาแล้ว ลูกค้าของเราก็เริ่มให้ความสนใจและอยากเข้ามาเรียน ได้มีการนัดหมายกันแล้ว คนน้อยๆ จัด Private course ถ้าคนเยอะนัดมาเป็นกลุ่มเปิดห้องให้เรียนได้ครับ จัดกรุ๊ปจัดก๊วนมากันได้ครับ มีราคาพิเศษให้ครับ มาหลายท่านให้ส่วนลดครับ มาท่านเดียวคิดราคาสูงกว่าครับ

บุคคลทั่วไปและลูกค้าของเราที่สนใจคอรส์ดีๆ จากอาจารย์ Teerayudh Charoennoppakul รบกวนติดต่อจองคิวล่วงหน้ากับคุณ Aissarapan Jade Bunnag - Shopify Partner (Thailand & Asia) - Setup Expert

ท่านสามารถมีสินค้าหรือเลือกหาสินค้าไว้ขายได้ทันที หลังเรียนจบคอร์ส
มีร้านค้าสำเร็จรูปสามารถให้ท่านพิจารณานำไปใช้งานได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

***รับจำนวนจำกัด 10 ท่านต่อรอบเท่านั้น (ขณะนี้รับเป็น Private Training)

บริการสนับสนุนสำหรับผู้เรียนคอรส์การตลาดโดยอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเฟสบุ๊คและ LINE@

บริการสนับสนุนสำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรม เฉพาะด้านระบบเว็บ Shopify ฟรีตลอดอายุการใช้งาน โดย Shopify Partner & Setup Expert ในประเทศไทย ผ่านกลุ่ม Facebook และ LINE@

สนใจลงทะเบียนเรียน ทิ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ อีเมล์ และ LINE ID ผ่านทาง Facebook Fan Page Inbox นี้

*ขณะนี้คอรส์แบบเป็นกลุ่มพักไว้ชั่วคราว เหลือคอรส์แบบ Private Training ราคานี้เป็นราคาเริ่มแรกเฉพาะสำหรับ SMEs ขนาดเล็กเท่านั้น ส่วน SMEs ขนาดกลางและ Enterprise เป็นอีกราคาหนึ่ง ทั้งนี้ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ติดต่อผู้จัดการคอร์ส (***ราคาปรับตามสิ่งที่ท่านต้องการเรียน เป็น Private Training ชวนเพื่อนมาได้ 2-3 ท่าน มาจำนวนมากเปิดห้องให้ท่านเรียนได้)
คุณเจษ 081 573 6943
Line: (@)jadecommerce (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยครับ)

Share this Product


More from this collection